VSEC.IR

آموزش دوره های کمیاب امنیت اطلاعات بدون

برنامه نویسی سیستمی با دلفی

توضیحات و سرفصل دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
دیدگاه هاهدف از آموزش دوره

فراگیری علم برنامه نویسی برای هر فردی که در حوزه امنیت اطلاعات فعالیت میکند از واجبات است ولی اگر از اساتید این حوزه در مورد یادگیری زبان برنامه نویسی سوال کنید در اولین پاسخ با یادگیری زبان ++C مواجه خواهید شد، یادگیری این زبان به علت پیچیدگی های ساختاری آن برای غالب افراد دشوار است و ممکن است باعث دلسرد شدن آنها از ادامه فرآیند یادگیری گردد لذا ما با توجه به این مطلب که زبان برنامه نویسی دلفی تقریبا” از قدرت مشابهی نسبت به رقیب خود ( زبان برنامه نویسی ++C ) برخوردار بوده و در کنار آن تقریبا” فاقد پیچیدگی بخصوصی می باشد، طی این دوره آموزشی دانشجو را در مسیر یادگیری طراحی و توسعه نرم افزارهای سیستمی ( ابزارهایی که به طور مستقیم با سیستم عامل در سطوح پایین تعامل دارند ) همراهی میکنیم.

پیش نیاز های این دوره آموزشی

آشنایی حداقلی با مفاهیم سیستم عامل برای آغاز این دوره کفایت خواهد کرد.

سرفصل دوره :

 • مقدمه و معرفی دوره
 • آشنایی با ساختار سیستم عامل ویندوز – Windows Internals
 • معرفی مفهوم API و کاربرد آن در برنامه نویسی سیستمی
 • ساختار Process در سیستم عامل ویندوز
 • ساختار Threads در سیستم عامل ویندوز
 • چرا Delphi و نه ++C ؟
 • آموزش برنامه نویسی به زبان برنامه نویسی Delphi
 • تعامل با اطلاعات Process ها
 • تعامل با اطلاعات Thread ها
 • ایجاد فرآیند Hook و کاربردهای آن
 • تعامل با WMI و استخراج اطلاعات از سیستم عامل
 • تزریق کد در حافظه سایر پروسه ها – Code Injection
 • تزریق کد به ساختار فایل اجرایی – PE Code Injection
 • ایجاد و استفاده از مکانیزم های مبهم سازی – Code Virtualization, Metamorphic Code Protection